Steenwijk Vestingstad

Bestuur

Wanneer u vragen heeft over organisatorische zaken dan kunt u contact zoeken met iemand van het bestuur.

Het bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter:
Harry Aalderink
Vice voorzitter:
Hans van Wermeskerken
Penningmeester:
Gert Piest
Secretaris:
Rob van Meel
Alg. bestuurslid:
Manon Weijdema
Aldo Kalee
Sander Fortunati
Kees Groen
Secretariaat:
Tineke Knorren
secretariaat@steenwijkvestingstad.nl

Inloggen