Steenwijk Vestingstad

Steenwijk zoekt een Centrummanager

Geplaatst op door Secretariaat

GEZOCHT!_Easy-Resize.comSteenwijk zoekt een professionele Centrummanager voor de uitvoering van de visie op de binnenstad

Steenwijk is een kleine complete stad met een regionaal verzorgingsgebied in de kop van Overijssel. De vestingstad kent een roemrijke geschiedenis, die o.a. nog zichtbaar is in de vestingwallen. Steenwijk heeft een gezellig historisch centrum, waar jaarlijks veel evenementen plaatsvinden.

Ondernemers (verenigd in Stichting Steenwijk Vestingstad), bewoners (verenigd in Vereniging Bewoners Centrum Steenwijk) en de gemeente Steenwijkerland werken intensief samen om de binnenstad levendiger en aantrekkelijker te maken. Gelegen in een bij uitstek toeristische regio (Nationaal Park Weerribben Wieden, Giethoorn) wordt ingezet op het versterken van de toeristische potentie van de binnenstad. Gezamenlijk is een integrale visie op de binnenstad van Steenwijk opgesteld en voorzien van een uitvoeringsagenda, gevoed door overheden, ondernemers (BIZ) en derden. Het centrummanagement zet zich in voor het uitvoeren van de in deze agenda genoemde projecten en activiteiten. Een stuurgroep, waarin gemeente, ondernemers en bewoners vertegenwoordigd zijn, heeft de leiding en eindverantwoordelijkheid over het centrummanagement.

De Stichting Steenwijk Vestingstad (zie www.steenwijkvestingstad.nl) en de gemeente Steenwijkerland zoeken een centrummanager die hier invulling aan kan geven in circa 16 tot 24 uur per week op zelfstandige basis.

Welke persoonlijke kwaliteiten vragen wij in het algemeen?
De centrummanager vormt de spin in het web bij de uitvoering van de visie op de binnenstad. De taken variëren van het initiëren van activiteiten en projecten en het uitvoeren daarvan, het verbinden van partijen in het centrum en het creëren van draagvlak, het aansturen van werkgroepen en het adviseren/ ondersteunen van de stuurgroep. In het algemeen vragen wij onderstaande kwaliteiten:

 • Is slagvaardig, doortastend en overtuigend.
 • Heeft leidinggevende kwaliteiten en kan enthousiasmeren.
 • Kan omgaan met conflicten en belangentegenstellingen.
 • Heeft geen persoonlijke of zakelijke belangen in het centrum van Steenwijk.
 • Is proactief in denken en handelen, neemt initiatief.
 • Is uitvoeringsgericht, heeft een hands-on mentaliteit.
 • Is communicatief sterk op meerdere niveaus.
 • Spreekt de taal van de belangenpartijen (ondernemers, vastgoed en overheid).
 • Is een bindend figuur, bruggenbouwer, teamworker.

In 2017 ligt het accent op:

 • Leegstandsbestrijding en stedelijke kavelruil met als doel het creëren van een compacte, aantrekkelijke binnenstad.
 • Het realiseren van een uitgekiende marketing- en promotiestrategie van Steenwijk als vestingstad naar potentiele bezoekers, met als doel het vergroten van het toeristisch-recreatief potentieel.

Welke professionele vaardigheden vragen wij voor leegstandsbestrijding?
Steenwijk is één van de tien landelijke pilotprojecten uit het stimuleringsprogramma Stedelijke kavelruil van het ministerie van I&M. Het instrument stedelijke kavelruil zal actief worden ingezet om daadwerkelijk te kunnen komen tot een compact centrum. Aanvullend op de algemene persoonlijke kwaliteiten vragen wij specifiek voor de uitvoering van de landelijke pilot onderstaande professionele vaardigheden:

 • Heeft ervaring in de retailvastgoedmarkt en is in staat op strategisch en operationeel niveau gesprekken aan te gaan met vastgoedeigenaren
 • Heeft kennis van huurprijzen en waardeontwikkeling
 • Is in staat om snel een netwerk met vastgoedeigenaren en ondernemers op te bouwen
 • Heeft kennis van de ruimtelijk-functionele ontwikkeling van centrumgebieden en instrumenten die ingezet kunnen worden ten behoeve van leegstandsbestrijding
 • Is resultaatgericht, met oog en oor voor de diverse belangen en is in staat draagvlak te creëren.

Welke professionele vaardigheden vragen wij voor gebiedsmarketing?
Het centrummanagement zet zich in voor het versterken van het economisch en toeristisch-recreatief potentieel van Steenwijk Vestingstad. Aanvullend op de algemene persoonlijke kwaliteiten vragen wij specifiek voor de gebiedsmarketing onderstaande professionele vaardigheden.

 • Heeft ervaring in gebiedsmarketing en –profilering
 • Heeft een netwerk van contacten in de toeristische bedrijfstakken in de regio of kan dat snel opbouwen

We beseffen ons dat genoemde vaardigheden en de expertises sterk uiteenlopen. We houden rekening met de kans dat bovengenoemde niet in één centrummanager verenigd kan worden. Hoewel dit wel de voorkeur geniet (vanwege zichtbaarheid, afstemming en dus ook kosten etc.) kan er sprake zijn van werving van 2 personen, die samen uitvoering geven aan de hier boven gestelde doelen.

Wat wij jou bieden
Met de binnenstad van Steenwijk als werkveld bieden wij je een uitdagende opdracht vol variatie in projecten en activiteiten. Onze beloning is marktconform. Wij bieden je in aanvang een opdracht voor een jaar en willen die bij goed resultaat verlengen.

Interesse
Beschik jij over een de benodigde kwaliteiten en ambitie? Stuur dan vóór 14 mei jouw sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie en CV per email naar secretariaat@steenwijkvestingstad.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat van Steenwijk Vestingstad 0521-524991 of de heer René Sturre (senior adviseur gemeente Steenwijkerland), telefoonnummer: 14 0521. We streven ernaar om eind mei 2017 de gesprekken te voeren en de procedure af te ronden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Dit bericht is geplaatst in Nieuws algemeen. Bookmark de permalink.


Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Inloggen